Abumandra Healing Therapy – masáže a práce s tělem

Abumandra Healing Therapy (dále jen AHT) je systém, který se prostřednictvím práce s tělem a vědomím, soustředí na podporu pokud možno plynulé a trvalé životní změny.

Vychází z praktckého poznání, že každá změna v životě lidské bytosti musí proběhnout na dvou úrovních, má-li být trvale udržitelná.
Tyto dvě úrovně jsou:
  • kognitivní (rozumová)
  • somatická (tělesná)

I proto jsou sezení s AHT delší, než je obvyklé – půldenní (4-6 hodin) a celodenní (8 – 10 hodin).

Součástí každého sezení je teoretická (konzultační) část, ve které důkladně probereme vaše téma a pokusíme se toto téma nahlédnout v širších souvislostech.
Společně pak zvolíme kombinaci masážních technik pro praktickou část (práce s tělem). Tato část pokrývá 1/2 až 2/3 celého sezení a měla by vašemu tělu pomoci zbavit se napětí a energetických “vtisků” přímo či nepřímo spojených s vaším tématem.
Vybírat je možné ze širokého spektra technik:
  • tzv. suché – thajská a čínská tlaková masáž, ayurvedic yoga stretches a tibetské pulsní techniky
  • olejové harmonizační  – ayurvédská, regenerační a sportovní masáž
  • terapeutické masáže a deep draining – jemné, vetšinou “suché” techniky vycházející z biodynamické psychoterapie
  • reiki a energetické léčení
  • lečení Hijama – vlhké baňkování
  • práce s vědomou sexualitou – tantrické a taoistické masáže, praxe posvátné – léčivé sexuality,  na přání doplněné o prvky BDSM či role play
Celý proces je možné katalyzovat pomocí práce s esenciálními oleji, provázenými meditacemi, dýchacími technikami čí bylinnou medicínou.
Na závěr celého sezení patři dostatečný prostor pro odpočinek a souhrn doporučení, jak si uchovat dosažený stav do budoucnosti. Cílem každého sezení AHT je pomalu a trpělivě zbavit tělo a duši toxických a sebedestruktivních vzorců jednání, vytvořených výchovou založenou na potlačování a podmiňování.

Neváhejte mne kontaktovat a sjednat si konzultaci.