Tradiční Tantra Jóga

Tradiční tantra jóga je mocná a léčivá kombinace asán (pozic), dechových cvičení a meditace, která po tisíce let přežívala v podzemních rodových liniích drávidských klanů na jihu Indie, kde má také tradiční tantra své původní kořeny.

Zasvěcené veřejnosti může být tento systém znám také jako Kaula či Kašmírský shaivaismus. V devadesátých letech minulého století pak tuto precizní a exaktní vědu o lidské bytosti, jako dokonalé manifestaci Absolutního vědomí (boha?!?) vynesl na světlo světa můj drahý učitel Acharya Shanmugha Amatha Natha, s titulem Bhagavan. Tento mudrc, díky svým prarodičům praktikující tradiční formu tantry už od svého dospívání, mistr kung -fu a autor knih „ Divine Initiation “ a „ Third Eye Of Buddhist “ tehdy založil v jihozápadní Indii Shri Kali ašrám, kde vyučuje studenty celého světa.

Jóga byla vždy vstupní branou do světa tradičních učení vycházejících z védské filosofie (Tantry, Agamy, atd…). Tyto systémy nikdy nepracovaly primárně s lidskou sexualitou, jak se nám snaží namluvit moderní  tantrické směry dnešní „ New age“.  Vycházely z předpokladu, že pokud lidská bytost uvolňuje a pročišťuje svou fyzickou i jemněhmotnou realitu pomocí jógových, meditačních a dechových cvičení, dochází k uvolnění a pročištění našeho vnímání sebe sama i našeho života ve všech jeho aspektech. Tedy i v aspektu sexuálním. A tak jak necháváme svůj život růst a rozkvétat v jeho plném potenciálu, roste a rozkvétá také naše sexualita, která se postupně mění z pudové na vědomou, posvátnou a léčivou.

Na rozdíl od většiny jógových stylů vzniklých za posledních sto let, tradiční tantra jóga tak přináší z hlouby věků poselství uvolnění, léčení a meditace těla na buňečné úrovni. Důrazem na jemné a nenásilné provádění asán v hlubokém vnoru do tmy a ticha podvědomé moudrosti těla, zázračně rozšiřuje naše vnímání plynutí tělesné vitální energie. A zároveň jako vedlejší produkt láskyplně posunuje hranice naší flexibility, léčí pohybovou soustavu a zpevňuje svalovou hmotu.

Prožijte zimní prázdniny
v jižní Indii

A na ty z vás, kteří by rádi poznali nejen tento jógový styl, ale i místo odkud pochází, jsou tu dobrodružné „Zimní prázdniny v jižní Indii“, které každoročně pořádám pod patronací Shri Káli ašrámu v lednu a únoru.